OrangeBelt™ – Модернизиращ комплект колан за седалка в сигнален цвят с индикатор за закопчаване

Orange belt LindeЗакопчаването с колан преди пътуване с кола отдавна е наш навик. Дори и тези, които решат да не ползват колана са принудени от съответните сигнали на наблюдателните системи да посегнат за него. В света на мотокарите, шофьорите често подценяват рискът от инциденти, който може да се намали чрез използването на предпазен колан. В същото време, управителите на складове и ръководителите на работни групи са под нарастващ натиск да намалят риска от инциденти в своята зона на  отговорност.

Иновацията OrangeBeltTM ще помогне за решаване на този проблем.

Комплект колан Orange belt от LindeOrangeBeltTM осигурява сигурност в две направления:

  1. Силно забележимият цвят на OrangeBeltTM дава възможност на складовия, продуктовия или търговския ръководител да провери с един поглед, дали техните служители ползват предпазен колан при шофиране.
  2. Интегриран индикатор прави закопчаването задължително. Той предотвратява употреба на машината, без шофьорът да е с закопчан колан. Тази предпазна мярка варира в зависимост от серията и годината на производство на Linde машините - предпазва от движение при незакопчан колан или позволява движение само с 2 км/час. Разхлабването на токата на колана при движение също ще предизвика реакция на машината, което значително увеличава сигурността на шофьора. В зависимост от серията и модела, машината може да спре, да се забави автоматично до 2 км/час или да се предотврати последващо ускорение.
  3.  

​С OrangeBelt TM Linde откри нова възможност за модернизация на съществуващите машини, повишаване безопасността на операторите на мотокари и подобряване вътрешнофирмените стандарти за сигурност.

 

Коланът OrangeBeltTM  с индикатор за закопчаване от Linde осигурява двойна сигурност. Неговият силно забележим оранжев цвят дава възможност с един поглед дасе провери дали шофьорът е закопчан. Индикаторът за закопчаване предлага и допълнителни функции за безопасност, описани по-долу.

Артикулен номер

Описание

Продуктова линия

3874338500

OrangeBeltTM  с индикатор за закопчаване

серия 386, серия 387

серия 388 Контейнер

серия 394-01/02 Контейнер

3004338501

OrangeBeltTMс индикатор за закопчаване

серия 391

серия 392-01 / серия 393-01

394-01 до MPR (=>ІH2X394B01709)

396-01

Този комплект може да бъде механично инсталиран също и на машини от сериите 33Х и 35Х с Grammer MSG 75 и MSG 85 седалки. Все пак, функцията за индикация на закопчаването не е валидна при тези машини.

3004338504

OrangeBeltTM с индикатор за закопчаване

серия 388

серия 392-02* / серия 393-02*

серия 394-01 от MPR* (H2X394B01710 І=>)

серия 394-02*

серия 396-02

*Следната инсталация е необходима за тези серии

3943810493

Инсталация

39Х-02

 

 

В зависимост от серията на машината, индикаторът за закопчаване предлага следните функции за безопасност:

Продуктова линия

Стартиране при незакопчан колан на седалката

Реакция, когато коланът бъде разкопчан по време на движение

386-01

Машината не може да бъде задвижена

Машината се забавя до 0 км/ч

387 до LDC70: 3903601048 =>І H2X387D02366

388 до LDC70: 3903700052 =>І H2X388D00699

387 от LDC70: 3903700127

H2X387D02366 І=>

Може да се настрои с Pathfinder:

Машината не може да бъде задвижена или пълзи с 2 км/ч

Може да се настрои с Pathfinder:

Машината автоматично се забавя до:

0 км/ч (спира) или пълзи с 2 км/ч

388 от LDC70: 3903700129

H2X388D00699 І=>

391-01

Двигателят стартира, но функцията за движение е блокирана

Машината продължава да се движи, няма автоматично спиране.

Невъзможно повторно ускорение след спиране.

392-01

393-01

394-01 до MPR 50 =>І H2X394B01709

396-01

392-02

Може да се настрои с Pathfinder:

Двигателят стартира, но функцията за движение е блокирана или машината пълзи с 2 км/ч

Може да се настрои с Pathfinder:

Машината автоматично бавно намаля скоростта до 0 км/ч (спира) или пълзи с 2 км/ч

393-02

394-01 от MPR50

H2X394B01710 І=>

394-02

396-02

Запитване за резервни части

Примерна табела мотокар